Billettsalget startar kl 18:00

Billettsalget som vi ville ha sagt før nyttår startar 01.01.2019, og verte haldt på Preseat.no.

Sidan det i år ikkje kostar nokonting å kome inn med PC, så kan ein vel knapt kalle det Billettar lengre, men snarare ein reservasjon?

Maks reservasjonar pr brukar på preseat er 1. Om du ynskjer fleire reservasjonar en dette, må vi kontaktast pr. Epost på addresse admin@nettverksparty.com. Her må du begrunne kvifor du må ha to plassar.

Denne begrensninga kjem som ein fylje av at det no er gratis, og deltakara ynskjer kanskje då å bestille meir plass en dei strengt talt har behov for. Men har du då ein stor rigg. eller spesielle behov, så ta kontakt!

Minnar då om at medlemskapet til BurnOut Dataparty er nødvendig, og dette blir betalt ved ankomst arrangementet. Anten med kort, Vipps eller kontant.