Konkurranser og premiering

«No sacrifice, no vitory!» – Grandpa Witwicky, Transformers.

UlsteinLAN blir fyllt med konkurransar og anna spanande for publikum. Dei fleiste av dei blir også premierte!

Lista over konkurransar og underhaldning vil kome etter kvart som dagane går fram til arrangementet, men ein ting veit vi alt no:

Vi kjem ikkje til å dele ut pengepremiar på dette arrangementet. Vi kjem til å satse på å gje deg god underhaldning og masse av det.

Vi har istaden for pengepremiar tenkt å gi vekk gaver, data tilbehør og andre ting, gjerne sponsa frå våre samarbeidspartnara.