Viktig informasjon om billettar og anna

Om billettane

Med systemet vi har i dag, så kan vi ikkje overstige 287 billettar, så har du ein billett, men ikkje reservert plass, må du slette denne billetten eller reservere ein plass. Ta kontakt med oss på Facebook, så kan vi veilede deg, om du ikkje finn fram.

Fredag (15.02.2019) klokken 18:00 vil din billett, som ikkje har ein plass, bli sletta. Dette gjer vi for at fleire skal få sikra seg ein plass på arrangementet.

Billetten «Plass med PC» gjeld KUN for dei som har med seg en spelekonsoll eller PC og har den på plassen sin. Skal du på besøk (dagspass) så kjøpast denne i døra på arrangementet. Dagspass kostar kr 100,-

Det vil også være mulig å ta med seg ein bærbar, men uten sitteplass i salen. (om vi er 100% fullbooket) Denne billetten blir også kr 100 pr. dag.

Det er også viktig, om du veit du ikkje skal delta på arrangementet, men har reservert plass at du slettar denne snarast mogleg, eller tar kontakt med oss, så kan vi slette den for deg. Eller at du gir den vekk til nokon du veit skal på arrangementet 🙂

Nettverkskabel og internett

Den blå plassen på bordrekkene er plassen for switchen, ein plass er 1m brei og 70cm djup.

Har du reservert plass på enden, så må du ha en 15m lang nettverkskabel, for at du skal få nettverk. Det med tanke på at den ikkje er i spenn og kan øydelegge anten utstyret vårt eller ditt.

Anbefaler alle å ha ein 15 meter lang nettverkskabel. Dette får du her: Elkjøp | Biltema CAT 6 | Biltema CAT 5e

Vi kjem til og ha trådlaust nettverk tilgjengeleg, men om dette er stabil kan vi ikkje garantere, då det blir under testing.

Vi anbefalar heller ikkje å spele på trådlaust på slike arrangement, da der er monge forstyrrelsar og vil medføre høg ping i spel. (Som alle likar?)

Compo

Tidskjemaet vårt er under planlegging, ingen tid er satt heilt enda. Vi vil annonsere det på nettstaden og på Facebook når det er klart