Medlemskap

Ynskjer du å verte medlem i BurnOut Dataparty?

Akkurat no er det berre ein måte å gjer dette på.

Alle medlemskap betalast i døra på eit av våre arrangement anten med Kort, Kontant eller Vipps.

Medlemskapet kostar for år 2019 kr 50,-

Kva får du for dette?

  • Gratis inngang på våre to arrangement i 2019. Eit i Vinterferien i veke 9, og eit i høstferien i veke 41.
  • Airsoft (Battle of the Arena) for 30,- pr runde, og ikkje 50,- som det ellers vil koste.
  • Vi jobbar med meir som vil bli innkludert i ditt medlemskap, og kjem tilbake med dette.

Kvifor må vi ha 50,- i medlemsgebyr? – BurnOut Dataparty er medlem i organisajonen Hyperion. Her hentar vi ut dei største delane av kontantstraumen vår igjennom eit år, i form av midler frå Frifond. For å motta støtte frå Hyperion må vi kunne vise til ei medlemsliste med aktive medlemmar. Ein aktiv medlem er eit medlem som betalar ein kontigent til organisasjonen (BurnOut Dataparty) på minimum kr 50,- pr år. For dette, får vi gleda av å motta støtte i form av midler frå dette fondet som vi ikkje kunne ha vore uten. Vi takker derfor blant anna Hyperion og Tussa, samt Ulstein Arena for at vi kan bistå med å halde den aktive nerden i deg gåande!

Har du spørsmål til dette, så ta kontakt med oss på admin@nettverksparty.com. Eller send oss ei melding på vår Facebook side.