Salkart

Salkartet (Seatmappet) er no klart! Det ligg ute på Preseat.no for dei som vil ta en kik på det. Du legg kanskje merke til at når du skal velge plass, so kan...